U Paraćinu obeležen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama

U Paraćinu obeležen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijim osobama, Crveni krst i Centar za socijalni rad informisali su naše starije sugrađane u Klubu za stara lica o oblicima nasilja i kome da ga prijave.

U najvećem broju slučajeva, nasilje nad starijim osobama se vrši u porodičnom domu žrtve, a znatno ređe na javnom mestu. Nasilje nad starijim osobama je često skriveno i žrtve se boje da to nasilje i prijave. Oni koji primete neki oblik nasilja treba to da prijave policiji ili Centru za socijalni rad. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama, prvi put je u svetu obeležen 15. juna 2006. godine. Crveni krst Paraćin ovaj dan obeležava od 2007. godine.