Lakše do penzije

Banka Poštanska štedionica, a.d. Beograd omogućava isplatu penzija licima sa navršenih 65 i više godina života…