Šta građani Paraćina misle o vraćanju obaveznog služenja vojnog roka

Šta građani Paraćina misle o vraćanju obaveznog služenja vojnog roka

Obavezno služenje vojnog roka u Srbiji obustavljeno je 1. januara 2011. godine i od tada u vojsku idu samo dobrovoljci. Umesti da roditelji ispraćaju svoju punoletnu decu na služenje vojnog roka, sada ta punoletna deca umesto u vojsku idu u vojni odsek da bi se prijavili u vojnu evidenciju. Većina Paraćinaca sa kojima smo razgovarali je služila vojsku i misli da služenje vojnog roka ponovo treba da bude obavezno.

Od 2003. godine moguće je služiti i civilnu vojsku i to u državnim ustanovama, organima i organizacijama. Mnogi misle da mladima u današnje vreme fali discipline i odgovornosti i da je upravo služenje vojnog roka ono što će doprineti unapređenju tih veština.

Ova tema je uvek bila aktuelna, jer mnogi smatraju da služenje vojnog roka ponovo treba da bude obavezno. Švedska, Litvanija i Gruzija su neke od zemalja u kojima je služenje vojnog roka bilo obustavljeno ili ukinuto, a potom opet uvedeno kao obavezno. Neke od zemalja u kojima je vojni sistem veoma strog su Južna i Severna Koreja, Izrael, Sirija i Eritreja.