Program muzičkog zabavišta u Osnovnoj muzičkoj školi Milenko Živković

Program muzičkog zabavišta u Osnovnoj muzičkoj školi Milenko Živković

Kroz igru, slušanje, intepretiranje muzičkih pesama a pre svega zabavu, dete starije od tri godine moguće je uvesti u svet muzike i ponuditi mu osnovu muzičkog obrazovanja. Osnovna muzička škola Milenko Živković iz Paraćina već dugi niz godina pruža mališanima mogućnost da već u najranijem uzrastu rade na svojim muzičkim sposobnostima. Irena Simić, jedna od nastavnica koja radi sa decom mlađeg uzrasta u okviru muzičkog zabavišta, govorila nam je o programu koji sprovode.

Samo neke od prednosti muzičkog zabavišta su razvijanje kognitivnih sposobnosti, ritma, sluha, socijalnih i emocionalnih veština. Nastava je organizovana u trajanju od po 45 minuta i to dva puta nedeljno. Pored redovnih aktivnosti,malištani se pripremaju i za nastupe koje uz pomoć nastavniak pripremaju,a koji su kako kaže nastavnica Irena Simić, veoma važni.

U paraćinskoj muzičkoj školi, mnogo pažnje posvećeno je zabavišnoj grupi koju je neophodno animirati i zainteresovati za sve aktivnosti koje nastavnici sprovode. Škola Milenko Živković program muzičkog zabavišta sprovodi već više od 15 godina.

Simićeva ističe da deci ovo niže muzičko obrazovanje služi kao dobar temelj za dalje kada odluče da se sa sedam godina opredele za određeni istrument i pođu u prvi razred.

Muzičko zabavište okuplja grupu od skoro petnaestoro i više dece koja kroz igru uče o muzici. Postoje dve grupe i to mlađa i starija. U mlađoj grupi su deca od tri do pet, a u starijoj su deca od pet do šest godina. Upis u muzičko zabavište je proprilično lak, svakog utorka i četvrtka popodne, časovi su otvoreni za redovne učenika ali i za one koji žele da vide kako nastava funkcioniše. Jedina procedura koju je nepophodno obaviti nakon odluke da dete krene u muzičko zabavište je evidencija u sekretarijatu muzičke škole koju svakoga dana u prepodnevnoj smeni roditelji mogu obaviti.