Priprema za polaganje male mature u OŠ „Stevan Jakovljević“

Priprema za polaganje male mature u OŠ „Stevan Jakovljević“

U toku su pripreme za polaganje male mature u OŠ „Stevan Jakovljević“. Pored obaveznog polaganja završnog ispita iz srpskog jezika i matematike, učenici su imali prilike da od 5 ponuđenih predmeta odaberu jedan koji se polaže trećeg dana.