Prezentacija Studije sanacije smetlišta Buljanka

Prezentacija Studije sanacije smetlišta Buljanka

U okviru projekta „Ka održivom upravljanju otpadom u opštini Paraćin“, danas je održana prezentacija „Studije sanacije smetlišta Buljanka“ koju je po zahtevu Opštine Paraćin izradila firma „TEKON tehnokonsalting“.

Predstavnici „TEKON“-a su ovom prilikom objasnili o kojim je promenama u zakonskoj regulativi reč i predstavili 4 moguća modela sanacije.

Prezentaciji i raspravi prisustvovali su predstavnici Zelenog saveta i javnih preduzeća.