Podrška mamama i bebama u paraćinskom porodilištu

Podrška mamama i bebama u paraćinskom porodilištu

Porodilište Opšte bolnice u Paraćinu je zahvaljujući anketi koju svake treće godine sprovodi portal Bebac, proglašeno za najbolje u kategoriji malih. Zasluga za ovo priznanje pripada kompletnom timu porodilišta, kao i menadžmentu bolnice koji podržava ideje zaposlenih za unapređenje pružanja medicinske pomoći trudnicama, porodiljama i bebama. Tako je na primer, roditeljima omogućeno da elektronskim putem prijave novorođeno dete, u samom porodilištu.

Iako je nedavno aktivno počela kampanja podrška dojenju širom Srbije, paraćinsko porodilište ima dugogodišnju praksu podrške majkama da doje svoje bebe, a pre svega da ostvare prvi kontakt, koža na kožu.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije izradilo je Nacionalni program podrške dojenju, porodičnoj i razvojnoj nezi novorođenčeta koji je Vlada Republike Srbije prošle godine. Program podrazumeva povećanje stope isključivo dojene dece starosti do šest meseci sa 13% na 20% do 2021. godine i ima za cilj da omogući potrebne preduslove kako bi se majke motivisale i edukovale da uspostave i što duže održe dojenje.