Počela je školska godina, vozači poštujte ograničenja u zonama škola

Počela je školska godina, vozači poštujte ograničenja u zonama škola

Sa svakim prvim septembrom povećan je broj dece pešaka na ulicama, a naročito u zonama škola.

Zato Savet za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja opštine Paraćin skreće posebnu pažnju vozačima sa podsećanjem da je u ovim zonama ograničenje brzine 30 km/h  svakodnevno u vremenu od 7-21 čas.

Opština Paraćin je obezbedila sve zone škola neophodnom signaliazacijom kako u gradskim tako i u seoskim ulicama.

Posledice koje mogu da nastanu prilikom kontakta vozila sa pešacima iznad propisane brzine, mogu dovesti do težih posledica i biti opasne po život.

Skreće se pažnja da ako se deca prevoze u vozilu do određene starosti i visine, to mora biti u posebnom sertifikovanom dečijem sedištu.

Veliku opasnost mogu da izazovu vozači koji se nepropisno parkiraju u zonama škola u blizini obeleženih pešačkih prelaza i time zaklanjaju preglednost drugim vozačima.

Napominjemo da najveći broj dece strada zbog nepromišljenih radnji u saobraćaju i to kao pešaci i vozači bicikala . Kako se inovacije u saobraćaju ogledaju u i savremenim prevoznim sredstvima, ne može se zaobići I električni trotinet koji je sve više primetan na gradskim ulicama i koji može izazvati posebne probleme ako vozači na vreme ne uoče njihovo kretanje. S tim u vezi se skreće posebna pažnja.

Na društvu je velika odgovornost i obaveza kao roditelja ali i đaka da spremni i obučeni za bezbedno ponašanje u saobraćaju doprinesemo manjem broju povređenih stradalih u saobraćajnim nezgodama.