Pešak (ni)je zakon

Pešak (ni)je zakon

Koliko puta ste bili u žurbi da pređete preko pešačkog prelaza? Mnogi pešaci ne žele da gube vreme da odu do najbliže “zebre”, pa pređu ulicu van nje. To može biti rizično, kako po njihovu bezbednost tako i za njihov novčanik, jer za ovaj prekršaj predviđena je novčana kazna. Iz ovog razloga obišli smo centar grada i pitali naše sugrađane da li su i u kojoj meri imali neprijatne situacije prilikom prelaska preko pešačkog i koliko su oprezni.

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima kaže da je pešak nakon što zakorači na pešački prelaz u obavezi da se ne zadržava na kolovozu, kao i da ne sme iznenada da zakorači na isti. Postoje dozvoljene i nedozvoljenje radnje prilikom prelaska ulice, a naši sugrađani su uglavnom upoznati sa ovom temom.

Pešaci kao učesnici u saobraćaju, smatraju se najosetljivijom grupom. Onog trenutka kada zakorače na kolovoz moraju da se uvere da su stvoreni uslovi za bezbedan prelazak ulice, jer se smatra da je ona namenjena samo za motorna vozila. Međutim, u Srbiji vlada mišljenje da su pešaci zakon onog trenutka kada zakorače na kolovoz.

Kazne propisane zakonom za kršenje ovih pravila kreću se od 3000 do čak 30 hiljada dinara, u zavisnosti od prekršaja. Pešaci najčešće prelaze van pešačkog prelaza ili na “crveno svetlo” za šta kazna iznosi 5000 dinara, odnosno od 6 do 20 hiljada dinara ukoliko vode dete sa sobom. Pričanje mobilnim telefonom ili slušanje muzike preko slušalica tokom prelaska preko “zebre” pešaka najčešće košta 3000 dinara.