Održana 54. sednica Skupštine opštine Paraćin

Održana 54. sednica Skupštine opštine Paraćin

U sali paraćinskog pozorišta u utorak je održana 54. sednica Skupštine opštine. Dopunjen dnevni red sadržao je čak 53 tačke i sve su usvojene.

Doneta je odluka o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Ivanu Stojanoviću, koga je Skupština potom, tajnim glasanjem, izabrala za člana Opštinskog veća.

Između ostalog, usvojeni su prošlogodišnji izveštaji o radu Opštinskog veća, Skupštine opštine, Uprave za investicije i održivi razvoj, Opštinskog javnog pravobranilaštva i Uprave za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove.