Parking kartice za osobe sa invaliditetom

Parking kartice za osobe sa invaliditetom

Jovica Milenković već dve godine za svoj auto koristi posebnu parking karticu namenjenu vozačima koji su osobe sa invaliditetom. Ta kartica omogućava mu da bilo gde u Srbiji parkira svoje vozilo na obeleženim parking mestima, bez naknade.

Praksa izdavanja ovih kartica koje važe na teritoriji čitave zemlje, ali u zemljama EU uvedena je pre dve godine uz saglasnost svih ustanova u Srbiji koje se bave upravljanjem javnim parkiralištima. Podnošenje zahteva za izdavanje ovogodišnjih kartica počeće 20. januara. Zahtev sa neophodnom dokumentacijom potrebno je dostaviti Odseku za boračko invalidsku, zdravstevnu zaštitu i migracije Uprave za društvene delatnosti Opštine Paraćin.

U prethodnoj godini 95 kartica za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom izdato je u Opštini Paraćin. U našem gradu ima 758 obeleženih parking mesta od kojih je 22 za vozila osoba sa invaliditetom, što je više od zakonskog minimuma.

I pored te činjenice, neretko upravo na mestima namenjenim parkiranju vozila osoba sa invaliditetom možemo videti vozila bez takve oznake.

Prošlogodišnje invalidske parking kartice važiće do 1. marta ove godine, odnosno dok ovogodišnje ne budu izdate. A kako bismo svi kao zajednica pomogli osobama sa invaliditetom da ostvare svoja prava, sledeći put kada vam padne na pamet da svoje vozilo parkirate na mestu koje je obeleženo žutom bojom razmislite da li biste zaista želeli da budete na njihom mestu.