Naredne nedelje pretraga terena u cilju pronalaženja neeksplodiranih ubojitih sredstava na Pasuljanskim livadama

Naredne nedelje pretraga terena u cilju pronalaženja neeksplodiranih ubojitih sredstava na Pasuljanskim livadama

Vojna pošta 9932 Ćuprija obaveštva javnost da će od ponedeljka do petka svakog dana od 8 do 13 časova vršiti pretragu terena u cilju pronalaska neeksplodiranih ubojitih sredstava (NUS).

Pretraga će se realizovati u rejonu „Krčor“ na VK „Pasuljanske livade“.

Takođe će za saobraćaj biti zatvoren put: Sisevac – Velika Papratna, “Pasuljanske livade” – Troglan Bare – Mala Brezovica i Resavica – Nekudovo.

Iz Vojne pošte Ćuprija uputili su apel građanstvu da u navedenom periodu i vremenu evakuiše stanovništvo i stoka iz navedenog opasnog područja gde će biti zabranjeno kretanje.

Granice opasnog područja biće obeležene velikim crvenim barjacima, a na prilaznim putevima biće postavljeni stražari čije se komande moraju bezuslovno poštovati.

Najstrože je zabranjeno svako prikupljanje i diranje nerasprsnutih zrna i njihovih delova, jer je to opasno po život. Pri nailasku na takva zrna svako lice je dužno da o tome odmah obavesti najbliže organe policije ili najbližu Komandu Vojske Srbije.

Vojska Srbije neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve koji mogu nastati diranjem nerasprsnutih zrna i njihovih delova.

Svako lice koje pretrpi materijalnu štetu zbog aktivnosti jedinice dostaviće odmah svoju prijavu Komandi korisnika poligona, a najkasnije do 15.00 časova dana 22. jula 2022. godine.

Prijave primljene posle tog roka neće se uzeti u obzir. U prijavi treba navesti ime i prezime oštećenog, odnosno naziv pravnog lica, datum i vreme kada je šteta pričinjena, mesto i prirodu štete, kao i sumu koja se traži kao nadoknada.

Komanda korisnika poligona saopštiće datum, vreme i mesto sastanka komisije za procenu pričinjene štete. Komisiju čine dva člana iz Komande korisnika poligona, a trećeg člana određuje organ lokalne samouprave (opština), stoji u saopštenju Vojne pošte Ćuprija.