Na koji način zaposleni u Klubu za stara i ostarela lica pomažu svojim korisnicima

Na koji način zaposleni u Klubu za stara i ostarela lica pomažu svojim korisnicima

Klub za stara i ostarela lica u Paraćinu predstavlja mesto u kojem penzioneri mogu da ostvaruju svoje potencijale, aktivno učestvuju u raznovrsnim aktivnostima i samim tim vode zdraviji i bogatiji život. On omogućava korisnicima da se prema ličnom izboru i afinitetima uključuju u aktivnosti i sadržaje koji se u njemu organizuju. U klubu je angažovano stručno osoblje za pružanje savetodavne podrške, odnosno usluge socijalnog radnika. Uloga ovog lica je da starijima pomogne oko problema sa kojima se korisnik suočava.

Zdravlje korisnika zaposlenima u Klubu za stara i ostarela lica je na prvom mestu.  U saradnji sa Domom zdravlja, medincisko osoblje ove institucije često obavlja preventivne preglede u klubu.

Klub za stara i ostarela lica pruža dnevne usluge u zajednici, koje su namenjene licima trećeg životnog doba. On je za korisnike otvoren svakog radnog dana od 7.30 do 18 časova, kao i subotom od 7.30 do 13 sati.