Formiranje Zelenog saveta u Paraćinu

Formiranje Zelenog saveta u Paraćinu

Sa ciljem da obezbedi kontinuirano učešće svih zainteresovanih Paraćinaca u planiranju, odlučivanju i sprovođenju programa i planova u oblasti zaštite životne sredine na lokalu formiran je Zeleni savet.Opštinsko veće je na sednici održanoj 21. oktobra ove godine donelo Rešenje o osnivanju Saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine.

Sastav Zelenog saveta čine stručni predstavnici opštinskih organa, zaposleni u upravi koji rade na poslovima zaštite životne sredine, inspekcijskim poslovima, predstavnici zdravstvenih i obrazovnih ustanova, organizacija civilnog društva, medija i građani čime se obezbeđuje da se problemu zaštite životne sredine pristupi na sveobuhvatniji način. Inicijator obrazovanja Zelenog saveta čija je uloga dvostruka je ekološki aktivista Vladan Vugdelija.

Prema rečima inicijatora Zelenog saveta Vladana Vugdelije, Оpštinsko veće je 2014. godine formiralo ovaj savet koji kako nam je rekao nije urodio plodom.

Rad Zelenog saveta kao i svih poslova koji se tiču životne sredine i uspostavljanju efikasnog sistema biće transparentan. Prema rečima predsednika Zelenog saveta, Žarka Savića na internet stranici opštine Paraćin biće postavljen link koji se tiče životne sredine i na kom bi bile dostupne sve informacije o radu saveta.  Takođe postojaće i mejl adresa ili kontakt forma na sajtu preko koje bi građana mogli da upućuju svoje predloge primedbe i pitanja Zelenom savetu.