Dodatni polasci autobusa ka paraćinskim selima

Dodatni polasci autobusa ka paraćinskim selima

Od ponedeljka još jedan dodatni polazak autobusa kompanije „Euro-lin“ ka paraćinskim selima. Podsećamo na termine polazaka kako iz sela tako iz Paraćina:

PLANA: IZ PLANE U 5:00h, 7:00h, 13:00h, 15:00h, 21:00h i iz PARAĆINA u 6:15h, 12:15h, 14:15h, 16:30h, 22:15h.

DONJE VIDOVO: IZ D. VIDOVA U 05:15h, 7:00h, 13:15h, 14:45h, 21:15h i iz PARAĆINA u 06:15h, 12:30h, 14:15h, 16:30h, 22:15h.

IZVOR: IZ IZVORA U 4:50h, 7:00h, 13:00h, 15:50h, 21:00h i iz PARAĆINA u 6:15h, 12:15h, 14:15h, 16:30h, 22:15h.

STUBICA: IZ STUBICE U 5:00h, 6:50h, 13:00h, 16:10h, 21:00h i iz PARAĆINA u 6:15h, 12:15h, 14:15h, 16:30h, 22:15h.

ZABREGA: IZ ZABREGE U 5:00h, 6:50h, 13:00h, 16:10h, 21:00h i iz PARAĆINA u 6:15h, 12:15h, 14:15h, 16:30h, 22:15h.

LEBINA: IZ LEBINE U 5:15h, 7:15h, 13:15h, 21:15h i iz PARAĆINA u 6:15h, 12:30h, 14:15h, 22:15h.

GOLUBOVAC: IZ GOLUBOVCA U 5:00h, 6:50h, 13:00h, 16:25h, 21:00h i iz PARAĆINA u 6:15h, 12:15h, 14:15h, 16:55h, 22:15h.

GORNJA MUTNICA: IZ GORNJE MUTNICE U 5:00h, 12:50h, 20:55h i iz PARAĆINA u 6:15h, 14:15h, 22:15h.

OBREŽ: IZ OBREŽA U 04:45h, 7:00h, 12:45h, 15:10h, 20:45h i iz PARAĆINA u 06:10h, 11:25h, 14:10h, 16:35h, 22:10h.

JOVAC: IZ JOVCA U 4:45h, 6:50h, 12:45h, 15:00h, 20:45h i iz PARAĆINA u 06:10h, 11:25h, 14:10h, 16:55h, 22:10h.

SKORICA: IZ SKORICE U 4:30h, 6:50h, 12:30h, 16:20h, 20:40h i iz PARAĆINA u 06:15h, 10:15h, 14:15h, 16:55h, 22:15h.

PARDIK: IZ PARDIKA U 4:30h, 7:00h, 12:30h, 16:00h, 20:30h i iz PARAĆINA u 06:10h, 10:15h, 14:15h, 16:55h, 22:15h.