Autobuski polasci prigradskih i međugradskih linija kompanije “Euro-lin” od 1. septembra

Autobuski polasci prigradskih i međugradskih linija kompanije “Euro-lin” od 1. septembra

Kompanija “Euro-lin” obaveštava putnike da će od sutra uvesti dodatne polaske na liniji Paraćin – Ćuprija – Jagodina.

POLASCI NA LINIJI PARAĆIN – JAGODINA

OD UTORKA 1. septembra (PONEDELJAK – PETAK)

IZ PARAĆINA: 5:30 h, 6:00 h, 6:15 h,6:30 h, 7:00 h, 7:15 h, 7:30 h, 8:00 h, 8:30 h, 9:00 h, 9:30 h, 10:00 h, 10:30 h, 11:00 h, 11:30 h, 12:00 h, 12:30 h, 13:00 h, 13:30 h, 14:00 h, 14:30 h, 15:00 h, 15:30 h, 16:00 h, 16:30 h, 17:00 h, 17:30 h,18:00 h, 18:30 h, 19:00 h, 19:30 h, 20:00 h, 20:30 h, 21:00 h.

IZ JAGODINE: 5:40 h, 6:00 h, 6:30 h, 7:00 h, 7:15 h, 7:30 h, 8:00 h, 8:15 h, 8:30 h, 9:00 h, 9:30 h, 10:00 h, 10:30 h, 11:00 h, 11:30 h, 12:00 h, 12:30 h, 13:00 h, 13:30 h, 14:00 h, 14:30 h, 15:00 h, 15:30 h, 16:00 h, 16:30 h, 17:00 h, 17:30 h, 18:00 h, 18:30 h, 19:00 h, 19:30 h, 20:00 h, 20:30 h, 21:00 h .

SUBOTA

IZ PARAĆINA: 6:00 h, 6:30 h, 7:00 h, 7:30 h, 8:00 h, 8:30 h, 9:00 h, 9:30 h, 10:00 h, 10:30 h, 11:00 h, 11:30 h, 12:00 h, 12:30 h, 13:00 h, 13:30 h, 14:00 h, 15:00 h, 16:00 h, 17:00 h, 18:00 h, 19:00 h, 20:00 h, 21:00 h.

IZ JAGODINE: 6:00 h, 6:30 h, 7:00 h, 7:30 h, 8:00 h, 8:30 h, 9:00 h, 9:30 h, 10:00 h, 10:30 h, 11:00 h, 11:30 h, 12:00 h, 12:30 h, 13:00 h, 13:30 h, 14:00 h, 15:00 h, 16:00 h, 17:00 h, 18:00 h, 19:00 h, 20:00 h, 21:00 h.

NEDELJA

IZ PARAĆINA: 8:00 h, 9:00 h, 10:00 h, 11:00 h, 12:00 h, 13:00 h, 14:00 h, 15:00 h, 16:00 h, 17:00 h.IZ JAGODINE: 8:00 h, 9:00 h, 10:00 h, 11:00 h, 12:00 h, 13:00 h, 14:00 h, 15:00 h, 16:00 h, 17:00 h.

NA PRIGRADSKIM LINIJAMA (ponedeljak-subota) „EURO-LIN“ DOO PARAĆIN od 1. septembra saobraća na sledećim poslascima:

PLANA: IZ PLANE U 5:00 h, 7:00 h, 13:00 h, 15:00 h, 18:00 h, 21:00 h; IZ PARAĆINA U 6:15 h, 12:15 h, 14:15 h, 16:30 h,20:15 h, 22:15 h.

DONJE VIDOVO: IZ DONJEG VIDOVA U 05:15 h, 7:00 h, 13:15 h, 14:45 h, 17:30 h, 21:15 h ; IZ PARAĆINA U 06:15 h, 12:30 h, 14:15 h, 16:30 h, 20:15 h, 22:15 h.

IZVOR: IZ IZVORA U 4:50 h, 7:00 h, 13:00 h, 15:50 h, 17:55 h, 21:00 h ;  IZ PARAĆINA U 6:15 h, 12:15 h, 14:15 h, 16:30 h, 20:15 h, 22:15 h.

GRZA:  IZ GRZE U 17:50 h ;  IZ PARAĆINA U 16:30 h.

STUBICA: IZ STUBICE U 5:00 h, 6:50 h, 13:00 h, 16:10 h, 17:15 h, 21:00 h ;  IZ PARAĆINA U 6:15 h, 12:15 h, 14:15 h, 16:30 h, 20:15 h, 22:15 h.

ZABREGA: IZ ZABREGE U 5:00 h, 6:50 h, 13:00 h, 16:10 h, 17:15 h, 21:00 h ;  IZ PARAĆINA U 6:15 h, 12:15 h, 14:15 h, 16:30 h, 20:15 h, 22:15 h.

LEBINA: IZ LEBINE U 5:15 h, 7:15 h, 13:15 h, 15:15 h, 21:00 h ;  IZ PARAĆINA U 6:15 h, 12:30 h, 14:15 h, 20:15 h, 22:15 h.

GOLUBOVAC: IZ GOLUBOVCA U 5:00 h, 6:50 h, 13:00 h, 15:00 h, 18:10 h, 21:00 h ; IZ PARAĆINA U 6:15 h, 12:15 h, 14:15 h, 16:10 h,20:15 h, 22:15 h.

GORNJA MUTNICA: IZ GORNJE MUTNICE U 5:00 h, 7:00 h, 12:50 h, 15:55 h, 18:25 h, 20:55 h ;  IZ PARAĆINA U 6:15 h, 12:15 h, 14:15 h, 17:25 h, 20:15 h, 22:15 h.

OBREŽ: IZ OBREŽA U 04:45 h, 7:00 h, 12:45 h, 15:10 h, 17:45 h, 20:45 h ;  IZ PARAĆINA U 06:10 h, 11:25 h, 14:10 h, 16:35 h, 19:55 h, 22:10 h.

JOVAC: IZ JOVCA U 4:45 h, 6:50 h, 12:45 h, 15:00 h, 17:45 h, 20:45 h ;  IZ PARAĆINA U 06:10 h, 11:25 h, 14:10 h, 16:55h, 19:55 h, 22:10 h.

SKORICA: IZ SKORICE U 4:30 h, 6:50 h, 12:30 h, 16:20 h, 18:00 h, 20:40 h; IZ PARAĆINA U 06:15 h, 10:15 h, 14:15 h, 16:55 h, 19:45, 22:15 h.

PARDIK: IZ PARDIKA U 4:30 h, 7:00 h, 12:30 h, 16:00 h, 20:30 h ; IZ PARAĆINA U 06:10 h, 11:00 h, 14:15 h, 19:30 h, 22:15 h.

NEDELJOM SAOBRAĆAJU SAMO RADNIČKI POLASCI

MEĐUGRADSKI POLASCI:

Iz Beograda:

06:30 h Beograd-Novi Sad (kreće sa radom 01.09.2020.) (ne saobraća subotom i nedeljom)

08:00 h Beograd-Jagodina-Paraćin-Zaječar-Knjaževac

10:30 h Beograd-Jagodina-Paraćin-Boljevac-Bor

14:30 h Beograd-Jagodina-Ćuprija-Paraćin (ne saobraća subotom i nedeljom)  

16:45 h Beograd-Jagodina-Ćuprija-Paraćin

17:00 h  Beograd-Jagodina-Zaječar (kreće sa radom 01.09.2020.) (ne saobraća subotom i nedeljom)

19:00 h Beograd-Jagodina-Ćuprija-Paraćin (ne saobraća subotom)

21:00 h Beograd-Jagodina-Ćuprija-Paraćin (ne saobraća subotom) 

Iz Novog Sada: 

14:45 h  Novi Sad-Beograd-Jagodina-Zaječar  (kreće sa radom 01.09.2020.) ( ne saobraća subotom i nedeljom)

Iz Knjaževca:

13:30 h Knjaževac-Zaječar-Paraćin-Beograd

Iz Zaječara:

02:30 h Zaječar-Paraćin-Jagodina-Beograd-Novi Sad (kreće sa radom 01.09.2020.) ( ne saobraća subotom i nedeljom)

14:45 h Zaječar-Paraćin-Ćuprija-Jagodina-Beograd

Iz Paraćina: 

04:05 h  Paraćin-Jagodina-Beograd-Novi Sad (kreće sa radom 01.09.2020.) ( ne saobraća subotom i nedeljom)

05:40 h Paraćin-Ćuprija-Jagodina-Beograd (ne saobraća subotom i nedeljom)

06:55 h Paraćin-Ćuprija-Jagodina-Beograd

10:00 h Paraćin-Ćuprija-Jagodina-Beograd 

16:15 h Paraćin-Ćuprija-Jagodina-Beograd (saobraća samo nedeljom)

16:15 h Paraćin-Ćuprija-Jagodina-Beograd (Knjaževački-svaki dan)

17:20 h Paraćin-Jagodina-Beograd  (ne saobraća subotom) (počinje sa radom 30.08.2020.)

Iz Bora:

05:00 h Bor-Boljevac-Paraćin-Jagodina-Beograd 

Paraćin – Zlatibor  05:00 h

Zlatibor – Paraćin  13:30 h