Dinamika sprovođenja deratizacije u opštini Paraćin

Dinamika sprovođenja deratizacije u opštini Paraćin

U Paraćinu uskoro počinje velika akcija sistemske deratizacije u velikom broju sela i naselja naše opštine. Ona će početi u ponedeljak 1. novembra.

  1. novembra deratizacija u seoskim domaćinstvima u selima Stubica, Zabrega, Sisevac, Buljane i Šaludovac.
  2. novembra Gornja Mutnica, Lešje, Davidovac, Donja Mutnica i Klačevica.

3. novembra deratizacija će biti sprovedena u seoskim domaćinstvima u selima Bošnjane, Izvor, Plana i Mirilovac.

4. novembra Glavica, Tekija, Striško naselje, Drenovac i Ratare.

5. novembra deratizacija u Golubovcu, Busolovcu, Krežbincu, Gornjem Vidovu, Sikirici i Lebini.

6. novembra u Raševici, Trešnjevici, SInjem Viru, Svojnovu i Potočcu.

7. novembra Striža, Donje Vidovo, Šavac, Čepure i Šavačko naselje.

8. novembra deratizacija u individualnim gradskim domaćinstvima u naseljima Dankovo, Ribnica, Žabare kao i u ulicama Majora Gavrilovića, Save Kovačevića i VOjvode Mišića.

9. novembra u ulicama Striška, Stefana Lazarevića, Kralja Milana i Nemanjina.

10. novembra deratizacija će biti sprovedena u magacinskom prostoru bivše kasarne, podrumske prostorije Opštinske uprave, Uprave za urbanizam, Finansije, Skupštinske i opšte poslove i Uprave za investicije i održivi razvoj.

11. novembra deratizacija u stanovima na podrućju grada.

12. novembra kanalizacione šahte i obala reke Crnice.

13. novembra deratizacija na gradskoj pijaci, groblju i deponiji smeća.

Akciju deratizacije sprovodiće 19 operativaca podeljenih u 9 ekipa u 9 vozila. Odgovorno lice tokom ovog procesa je Petar Simić, šef stručno operativnog tima Privrednog ruštva EKO-DEZ iz Beograda.