Asfaltiranje ulice u Šavcu

Asfaltiranje ulice u Šavcu

Opštinska Uprava za investicije nastavila je sa asfaltiranjem ulica na teritoriji opštine Paraćin. U jednoj maloj ulici u selu Šavac ranije je urađena rekonstrukcija kanalizacione mreže, a potom i asfaltiranje.

Prethodne nedelje završeni su radovi na asfaltiranju ulica u Trešnjevici, Raševici, Svojnovu i Potočcu, a radove izvodi preduzeće Transkop.

Ranijim planom Direkcije za izgradnju bilo je u planu asfaltiranje još sedam seoskih ulica koje remeti nacionalni projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i postavljanje nove kanalizacione mreže.

Uporedo sa ovim, teku i radovi na rekonstrukciji puta ka Drenovcu, ka odmaralištu Sisevac kao i projektovanje puta Sisevac – Grza.