Anđela Marković – najbolji student Filozofskog fakulteta na smeru francuski jezik i književnost

Anđela Marković – najbolji student Filozofskog fakulteta na smeru francuski jezik i književnost

Sa prosekom 9,50 Anđela Marković iz Paraćina, najbolji je student na prvoj godini Filozofskog fakulteta u Novom Sadu na smeru francuski jezik i književnost. Sve ispite koje je imala u prvoj godini, Anđela je položila i očistila godinu već u julskom roku.

Kultura i civilizacija Francuske bio je najteži predmet na prvoj godini. Ispit iz fonetike i fonologije francuskog jezika ovoj mladoj devojci zauvek će ostati u sećanju.

Iako se opredelila za francuski jezik i književnost, Anđelina prvobitna želja je bila da se bavi muzikom.

Anđeli će od oktobra početi predavanja na drugoj godini studija. Do diplomiranja ima još dosta vremena, ali za sada zna da će ići na master studije i volela bi da ih upiše i završi u Francuskoj. Iako je kroz srednju školu maštala da jednoga dana bude profesor francuskog jezika i stečeno znanje prenese učenicima, sada ova mlada devojka više sebe vidi kao prevodioca.