Zatvaranje ugostiteljskih objekata i u Paraćinu

Zatvaranje ugostiteljskih objekata i u Paraćinu

Štab za vanredne situacije Opštine Paraćin doneo je predlog da ugostiteljski objekti u opštini budu zatvoreni. Ovaj predlog poslat je na usvajanje Opštinskom veću, a odnosi se na zabranu rada kafana, restorana, kafića, poslastičarnica, kladionica, objekata za brzu hranu i svih drugih objekta slične namene, sa mestima za sedenje. Preporuka Štaba je da Veće na popodnevnoj sednici precizira kome će biti dozvoljen rad, dostava hrane ili prodaja na spoljnim šalterima. Slične mere o zatvaranju ugostiteljskih objekata već su donele neke od okolnih opština poput Ćuprije i Despotovca.