Zainteresovanost Roma za imunizaciju

Zainteresovanost Roma za imunizaciju

Projekat pomaže Ministarstvo kulture i informisanja, po Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog interesa za 2021. godinu

Obilazak romskih naselja, rad na pojedinačnim slučajevima, obavljanje tekućih aktivnosti koje se odnose na obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje, stanovanje, socijalnu politiku, kulturu glavni su zadaci Mobilnog tima za inkluziju Roma.