Viktorija Marinković – budući student psihologije i neurobiologije u Mastrihtu

Viktorija Marinković – budući student psihologije i neurobiologije u Mastrihtu

Viktorija Marinković, učenica Tehnološke škole u Paraćinu svoje obrazovanje će od jeseni nastaviti na Univerzitetu u Mastrihtu, u Holandiji. Iako je, kao i svaki srednjoškolac, pri odabiru fakulteta imala je nekoliko želja, ljubav prea psihologiji i neurobiologiji je presudila

Pripreme za polaganje prijemnog ispita trajale su nekoliko meseci. Paralelno sa tim Viktorija je usavšavala engleski jezik, koji je neophodan za pohađanje nastave

Obzirom da Srbija nije članica Evropske Unije troškove studiranja Viktorija će morati da obezbedi samostalno. Ono što će joj olakšati prve dane u Holandiji su
agencije zadužene za prijem i smeštaj studenata na univerzitetima u Holandiji. Kaže da još uvek nije svesna da će joj se život od septembra potpuno promeniti

Osim porodice, prijatelja, izlazaka Viktoriji će najviše nedostajati ritmička gimnastika uz koju je odrasla. Želja joj je da se i u Holandiji bavi ovim sportom

Osim znanja engleskog jezika koje će joj kao budućem farmaceutskom tehničaru,
ali i studentu psihologije i neurobiologije biti neophodno u daljem obrazovanju, u narednom periodu Viktorija će morati da savlada i osnove holandskog jezika. Iako
smatra da je još uvek rano da o tome govori, kaže da ukoliko joj se za to bude pružila prilika ostala u inostranstvu nakon studiranja.