Vakcinacija u Ćupriji

Vakcinacija u Ćupriji

Projekat pomaže Ministarstvo kulture i informisanja, po Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog interesa za 2021. godinu

Vanredna imunizacija protiv kovida na punktu u ćuprijskom Domu zdravlja počela 8. januara 2021. godine i sprovodila su je 4 tima. Na samom početku vakcinacije odziv Ćupričana je bio veoma zadovoljavajući posebno kod starijih građana. Ova ustanova je pomagala meštanima Ćuprije koji nisu fizički mogli do Doma zdravlja, a želeli su da prime vakcinu. Tako da su vakcinaciju sprovodili i na terenu kod slabo pokretnih ili nepokretnih osoba.