UNEKOOP – “Ka održivom upravljanju otpadom u Opštini Paraćin”

UNEKOOP – “Ka održivom upravljanju otpadom u Opštini Paraćin”

“Ka održivom upravljanju otpadom u Opštini Paraćin” naziv je projekta kojim se udruženje UNEKOOP našlo među trinaest pobednika konkursa kompanije Moravacem „Partnerstvo za budućnost”. Član projektnog tima ovog udruženja Vladimir Janković kaže da se projekat bavi problemom osnaživanja kapaciteta lokalne samouprave u delu upravljanja otpadom.

Iz UNEKOOP-a kažu da je u planu pokretanje kampanje u septembru putem koje će učenici i građani biti upoznati sa projektom i njegovom tematikom. Ona će obuhvatati i promociju putem bilborda, medija i društvenih mreža.

Krajnji cilj projekta je izrada plana o upravljanju otpadom na teritoriji opštine Paraćin, koji će biti izrađen nakon prikupljenihpodataka o trenutnom stanju i predlozima za rešavanje ovog problema.

UNEKOOP je osnovan 2006. godine i bavi se promocijom održivog razvoja na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Početne aktivnosti ove organizacije bile su pre svega vezane za problematiku  upravljanja posebnim tokovima  otpada, a sada se sve više usmeravaju na promociju energetske efikasnosti, korišćenja obnovljivih izvora energije i zelene gradnje.