Udruženje za dečiju i cerebralnu paralizu obeležilo Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Udruženje za dečiju i cerebralnu paralizu obeležilo Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se svuda u svetu 3. decembra. Osobe sa invaliditetom se svakodnevno suočavaju sa diskriminacijom, stigmatizacijom, siromaštvom, socijalnom isključenošću i nezaposlenošću, međutim, uprkos svim barijerama i teškim životnim situacijama oni ne odustaju od borbe. Udruženje za dečiju i cerebralnu paralizu u Paraćinu broju blizu 80 članova.

Obeležavanje ima za cilj da promoviše razumevanje potreba osoba sa invaliditetom i mobiliše podršku za dostojanstvo i njihova prava. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom je ove godine posvećen temi „Transformativna rešenja za inkluzivni razvoj: uloga inovacija u stvaranju pristupačnijeg i pravednijeg sveta“.

Osobe sa invaliditetom čine oko 15 procenata svetske populacije i nailaze na brojne probleme i barijere u svom svakodnevnom funkcionisanju. Njihov svakodnevni život opterećuju i mnoge predrasude i stereotipi.

Dobijanje posla je za osobe sa invaliditetom je gotovo nemoguća misija što je jedan od najvećih problema ovih ljudi koji direktno utiče na njihovu egzistenciju.

Mеđunarodni dan osoba sa invaliditеtom obеlеžava sе od 1992. godinе kada jе Gеnеralna skupština Ujеdinjеnih nacija usvojila rеzoluciju kojom sе svе zеmljе pozivaju na obеlеžavanjе tog dana, sa ciljеm da sе osobama sa invaliditеtom omogući jеdnako uživanjе ljudskih prava i ravnopravno učеstvovanjе u društvеnom životu. Inkluzija osoba sa invaliditetom je osnovni uslov za poštovanje ljudskih prava, održivog razvoja, mira i sigurnosti.