U utorak tribina u Ćićevcu „Mogućnosti kreiranja i promocije socijalne inkluzije kroz Klub za mlade“

U utorak tribina u Ćićevcu „Mogućnosti kreiranja i promocije socijalne inkluzije kroz Klub za mlade“

„Mogućnosti kreiranja i promocije socijalne inkluzije kroz Klub za mlade“ naziv je tribine koja će sutra u 12 časova biti održana u sali opštine Ćićevac.

Tribina se organizuje kao deo projekta „Inkluzivni klub za mlade“ koji se u opštini Ćićevac realizuje od februara meseca 2021. godine, kao pilot usluga inicirana u okviru regionalnog projekta „SOCIETIES 2“ koji finansira EU, sa ciljem unapređenja socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom i/ili mentalnim teškoćama, pružanja podrške porodicama i prevencije institucionalizacije na teritoriji opštine Ćićevac.

Tribina je akreditovana kod Komore socijalne zaštite i namenjena zaposlenima u sistemu socijalne zaštite, predstavnicima institucija, opštinske uprave i roditeljima/ starateljima mladih osoba.

Ciljevi tribine ogledaju se u:

  • Prezentovanju primera dobre prakse uključivanja i osnaživanja mladih koji pripadaju ranjivim grupama, kroz uključivanje u uslugu Klub za mlade inkluzivnog tipa;
  • Unapređenoj saradnji između državnih institucija i OCD kada je u pitanju briga o mladima i ranjivim grupama;
  • Unapređenoj praksi rada sa mladima u sistemu socijalne zaštite kroz korišćenje resursa Kluba za mlade (realizacija vaspitnih naloga, prevencija sukoba sa zakonom, prevencija narušavanja mentalog zdravlja, rad sa mladima bez roditeljskog staranja, socijalno uključivanje mladih sa invaliditetom, mentalnim teškoćama, manjinske nacionalnosti, mladih bez roditeljskog staranja i dr.);
  • Prepoznavanju značaja pilot usluge i obezbeđivanju održivosti, kao i multipliciranja

usluge.