U toku prijava za program NSZ „Moja prva plata“

U toku prijava za program NSZ „Moja prva plata“

Praksa kod poslodavca i osposobljavanje nezaposlenih lica za samostalan rad ponovo su mogući preko programa „Moja prva plata“. Prijava za poslodavce kao i za nezaposlena lica moguća je elektronskim putem preko portala mojaprvaplata.gov.rs. Poslodavci iz privatnog i javnog sektora šalju zahteve, a nezaposlena lica dostavljaju CV i skeniranu ili fotografisanu diplomu o zavrženom obrazovanju.

Pravo na prijavu imaju nezaposlena lica do 30 godina starosti koja su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, da nemaju radnog iskustva i sa najmanje završenim srednjim obrazovanjem.

Termin za povezivanje nezaposlenih lica sa poslodavcima iz privatnog sektora biće od 1. do 15. novembra, a od 16. do kraja novembra sa poslodavcima iz javnog sektora.

Pored novčane naknade koju Nacionalna služba za zapošljavanje isplaćuje nezaposlenim licima, poslodavac će moći, ukoliko to želi, da im uplaćuje i dodatan iznos ne veći od onoga koji već isplaćuje Nacionalna služba. Međutim, osim zarade koju će nezaposlena lica ostvariti je iskustvo i praksa što je jedan od glavnih ciljeva ovog programa.

Pravna lica koja su se prošle godine prijavila za ovaj program mogu to da učine i ove godine. Iz Nacionalne službe za zapošljavanje kažu da je interesovanje veliko i veruju da će se, kao i prošli put, prijaviti veliki broj poslodavaca i nezaposlenih lica.