U Paraćinu do sada proglašene tri izborne liste, jedna odbijena

U Paraćinu do sada proglašene tri izborne liste, jedna odbijena

Opštinska izborna komisija za lokalne izbore u Paraćinu koji će biti održani 17. decembra proglasila tri izborne liste: “Aleksandar Vučić – Paraćin ne sme da stane”, “Ivica Dačić – premijer Srbije” i “POKS – Nada za Paraćin – Novi DSS – Nemanja Radomirović”.

Opštinska izborna komisija je saopštenjem obavestila javnost da je u sredu donela rešenje kojim je odbila proglašenje izborne liste “Ujedinjena opozicija – Paraćinci protiv pljačke, nestručnosti i nasilja – prof. Bojan Jovanović”, a koju je podnela istoimena grupa građana.

U saopštenju se dalje navodi da je odluka donesena jednoglasno.

U postupku odlučivanja po podnetoj listi dana 21.11.2023. godine donet je zaključak kojim je navedenoj grupi građana naloženo da ispravi nedostatke vezane za zaključeni sporazum o osnivanju grupe građana, tehničke greške u vidu pogrešno unetih matičnih brojeva kao i da dostavi dovoljan broj overenih izjava birača kao i saglasnosti kandidata na izbornoj listi. Ukazujemo na 2 jako bitne činjenice vezane za zaključak kojim je naloženo ispravljanje nepravilnosti: 1. Osim tehničkih manjkavosti sporazuma o osnivanju grupe građana isti nije sadržao bitne elemente sporazuma propisane članom 65 st 2 Zakona. Nedostajući bitni elemnti su: – DATUM ZAKLjUČENjA SPORAZUMA O OSNIVANjU GRUPE GRAĐANA (neophodan element kako bi se utvrdilo kada je grupa građana obrazovana) – I MEJL ADRESA I BR TELEFONA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE KAKO BI MOGAO DA KOMUNICIRA SA AGENCIJOM ZA SPREČAVANjE KORUPCIJE“, deo je saopštenja Opštinske izborne komisije.

U ovom saopštenju se ističe da su za ovakvu odluku Opštinske izborne komisije glasala i dva člana koji su inače i osnivači grupe građana čija je lista odbijena.

Inače, krajnji rok za predaju izbornih lista za sve izbore u Srbiji 17. decembra je nedelja, 26. novembar do ponoći.