Tri kuće za interno raseljene i izbegličke porodice

Tri kuće za interno raseljene i izbegličke porodice

Na osnovu ugovora o saradnji koje je Opština Paraćin potpisala sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije, tri izbegličke i interno raseljene porodice sa Kosova i Metohije i Hrvatske poboljšaće uslove svog stanovanja. Dve kuće se nalaze u Davidovcu, dok je treća u Paraćinu.