Treći Javni poziv BID zone do 15. oktobra

Treći Javni poziv BID zone do 15. oktobra

Treći ovogodišnji konkurs Udruženja „BID zona Korzo“ namenjen skupštinama stanara stambenih zgrada za rekonstrukciju fasade ili krova traje do 15. oktobra.

Novčana sredstva koja su opredeljena iznose 1.200.000,00 dinara. Period otplate kredita je 60 meseci od dana potpisivanja ugovora. Prijave sa navedenom dokumentacijom se dostavljaju u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu: Tome Živanovica 37, lokal broj 4, sa naznakom „Uređenje fasade/krova“.

Obrasci i modeli ugovora mogu se preuzeti radnim danima od 8:00 do 15:30. Osoba za kontakt je Sofija Mitić 060/5035-506.