Treća redovna sednica Skupštine Crvenog krsta Paraćin

Treća redovna sednica Skupštine Crvenog krsta Paraćin

Danas je u prostorijama održana treća po redu redovna skupština paraćinskog Crvenog krsta.

Na dnevnom razmatrane su tačke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Crvvenog krsta Paraćin, razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Crvenog krsta Paraćin u 2023. godini, razmatranje i usvajanje Informacije o finansijskom poslovanju Crvenog krsta u 2023. godini, razmatranje i usvajanje Plana aktivnosti sa kalendarom akticnosti Crvenog krsta u 2024. godini kao i ostala tekuća pitanja.

Nakon uvodne reči predsednika Crvenog krsta Paraćin dr. Miroslava Petrovića, sekretar Crvenog krsta Paraćin Zoran Islamović je Skupštini dao izveštaj o radu po usvojenom dnevnom redu sednice.

Sve tačke dnevnog reda Skupštine Crvenog krsta Paraćin su jednoglasno usvojene od prisutnih članova Skupštine. Takođe na ovoj Skupštini je bio prisutan i veliki broj volontera podmladka i omladine Crvenog krsta Paraćin.