Timovi za vakcinaciju u Domu zdravlja Ćuprija

Timovi za vakcinaciju u Domu zdravlja Ćuprija

Projekat pomaže Ministarstvo kulture i informisanja, po Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog interesa za 2021. godinu

Medicinsko osoblje Doma zdravlja u Ćupriji zaduženo za sprovođenje vakcinacije u gradu na Moravi, zadovoljno je stepenom imunizacije meštana ovog mesta. Dobro su organizovani, rade u timovima, vakcinišu slabo pokretne osobe na terenu, a imunizaciju su uspešno sproveli i među zatvorenicima. Njihov koordinator je Danijela Jovanović, glavna medicinska sestra ćuprijskog Doma zdravlja, osoba sa višegodišnjim iskustvom koje je posebno došlo do izražaja početkom pandemije kao i u trenutku kada je počela masovna imunizacija.