Rad građevinske inspekcije

Odeljenje za inspekcijske poslove obavlja poslove inspekcijskog nadzora i vodi postupke propisane zakonom i podzakonskim aktima.…