Subvencije za komunalne usluge u Centru za socijalni rad

Subvencije za komunalne usluge u Centru za socijalni rad

U Centru sa socijalni rad danas je počelo podnošenje zahteva za subvenciju za komunalne usluge, odnosno za utrošenu vodu i naknadu za iznošenje smeća, u iznosu od 30 ili 90 odsto.

Na osnovu pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za ostvarivanje prava na subvenciju komunalnih usluga, biće utvrđena visina subvencije koju korisnici ostvaruju. Odlukom o pravima i uslugama u Socijalnoj zaštiti za 2023. godinu, pored već postojećih prava, utvrđena su i dva nova – pravo na besplatnu užinu u đačkoj kuhinji i pravo na novčanu pomoć penzionerima.

Obrazac za podnošenje zahteva za subvenciju, može se preuzeti lično ili sa sajta Centra za socijalni rad.