Stanje bezbednosti na teritoriji Policijske uprave u Jagodini u 2023. godini

Stanje bezbednosti na teritoriji Policijske uprave u Jagodini u 2023. godini

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave u Jagodini su tokom 2023. godine održali povoljno stanje bezbednosti na teritoriji Pomoravskog okruga. Smanjen je broj krivičnih dela u odnosu prethodnu godinu, stanje u oblasti javnog reda i mira je stabilno, bez težih oblika narušavanja javnog reda i mira, dok je u oblasti saobraćaja evidentiran veći broj saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima.

Na području Policijske uprave u Jagodini tokom 2023. godine evidentirano je 1.308krivičnih dela što je 10,1%dela manje nego u 2022. godini kada je evidentirano 1.455 krivičnih dela. Smanjen je i broj krivičnih dela sa nepoznatim učiniocem za 12 %, odnosno sa 571 dela na502, od kojih je rasvetljeno371 krivično delo iostvaren jeprocenat rasvetljavanja od73,9% procenata. Sapoznatim izvršiocem evidentirano je 628 krivičnih dela, a u 178 slučajeva učinilac je uhvaćen na mestu izvršenja.

Od ukupnog broja krivičnih dela izvršenih na teritoriji Policijske uprave u Jagodini (1.308), najveći broj dela je iz oblasti opšteg kriminala- 1.186, zatim privrednog kriminala- 76, visokotehnološkog kriminala-24 i ekološkog kriminala-22 krivična dela.
Podnete su krivične prijave protiv 933 izvršioca krivičnih dela.

Najveći broj krivičnih dela su dela protiv imovine i to 463, u vezi za zloupotrebom opojnih droga 212 KD, a potom dela iz oblasti bezbednosti saobraćaja kojih je bilo 188. U 2023. godinije na teritoriji PU Jagodina dogodila su se 3 ubistva, dva sa nepoznatim izvršiocem i oba su rasvetljena. Takođe, evidentirana su 4 teška ubistva, jedno sa nepoznatim izvršiocem i ono je rasvetljeno.
Tokom 2023. godine je smanje broj krivičnih dela nasilje u porodici, evidentirano je 57 krivičnih dela, dok su u 2022. godini evidentirana 63 krivična dela. Smanjen je i broj događaja sa elementima nasilja u porodici, u 2023. godini evidentirano je 1.060 događaja a u 2022. godini 1.134 događaja.

Pripadnici PU u Jagodini su realizovali 249 zaplena u kojima su oduzeli preko 100 kilograma opojne droge.
Realizovano je i 28 zaplena cigareta i rezanog duvana, u kojima su oduzeta 123 boksa cigareta vrednosti 330 hiljada dinara i oko 2 tone rezanog duvana vrednosti 3 miliona i 900 hiljada dinara. Realizovane su i dve zaplene nafte i naftnih derivata, vrednosti 2 miliona i 350 hiljada dinara. Stanje bezbednosti javnog reda i mira je stabilno. Smanjen je broj prekršaja za 15, 7%, kao i broj učinalaca prekršaja i to sa 803 izvršioca u 2022. godini na 654 izvršioca u 2023. godini.

U cilju veće bezbednosti učenika i zaposlenih u školama, od početka školske godine u svakoj školi na teritoriji Pomoravlja prisutan je policijski službenik i to pre, za vreme i nakon izvođenja nastave.
U toku je i projekat „Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo“ koji, od 1. septembra u saradnji sa Ministarstvom prosvete sprovodimo u osnovnim školama.

Pripadnici saobraćajne policije su u 2023. godini sankcionisanli 33.679prekršaja. Iz saobraćaja je isključeno 1.510 vozača koji su vozili poddejstvom alkohola i 67 vozača koji su vozili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.
Takođe, otkriveno je 13.089 prekršaja nepoštovanja dozvoljene brzine kretanja vozila, 7.280 prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa i 1.542 prekršaja nepropisne upotrebe mobilnog telefona u toku vožnje.

U 2023. godini dogodilo se 298 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 16 osoba, a 418je povređeno, dok je u 2022. godini u 285 saobraćajnih nezgoda poginulo14 osoba, a 371 osoba je zadobila povrede.
Pripadnici ove uprave će, kao i do sada, predanim i odgovornim radom nastojati i u ovoj godini da održe povoljno stanje bezbednosti na teritoriji Pomoravlja.