Srećko Zdravković

Srećko Zdravković

Projekat pomaže Opština Paraćin, po Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog interesa za 2021. godinu

Srećko Zdravković rođen je 15. maja 1957. godine u Donjem Dušniku u podnožju Suve planine. Osnovnu školu je završio u Paraćinu, potom gimnaziju u Ćupriji, a onda i Višu pedagošku školu u Beogradu. Likovnu akademiju završio je 1986. godine u Novom Sadu.

„Meni su svi u porodici imali tu neku umetničku crtu. Deda mi je bio grnčar, baba je tkala ćilime kao i moja majka, dok je otac bio drvodelja. Bitna stvar je to da smo svi u porodici radili nešto rukama koje održavaju vašu inteligenciju“ – kaže Srećko Zdravković.

Nemoguće je odrediti broj slika koje je uradio, a samo za crteže Zdravković kaže da ih ima oko 150 hiljada.

„Moja teorija je da ne sme da prođe nijedan dan, a da nisam povukao bar jednu liniju. Za to je potrebno mnogo truda i rada“ – dodaje Zdravković.

Srećko Zdravković je do sada imao preko 50 samostalnih i više od 400 grupnih izložbi. Izlagao je svuda širom Srbije, ali i Evrope. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada od kojih su mu najdraže pohvalnica učiteljice Danilke Ristić u 4. razredu osnovne škole i prvo mesto u takmičarskom delu „Akvarel u minijaturi” na Međunarodnoj koloniji akvarela „Sava” u Bosanskom Brodu u Republici Srpskoj.

Srećko Zdravković se takođe bavi grafičkim dizajnom i pedagoškim radom. Uredio je oko 70 knjiga, plakata, kataloga i napravio oko 30 zaštitnih znakova. Idejni je tvorac dečje likovne kolonije na Grzi i ima Otvoreni atelje „Srećko” za pripremanje studenata i đaka za nastavak školovanja iz oblasti vizuelnih i likovnih umetnosti. Takođe, predaje likovnu kulturu učenicima u Gimnaziji u Paraćinu i u osnovnoj školi „Radoje Domanović”.

„Pedagoški i umetnički rad su veoma povezani. Ja imam skoro 100 polaznika koji su upisali i završili likovne akademije. Za decu je bitno da neguju ručni rad, zato ih ja stalno u školi teram da nešto režu, lepe i sastavljaju. Današnja deca samo znaju da koriste telefone i da drže pribor za jelo” – ističe Srećko Zdravković.

Srećko Zdravković je član Udruženja likovnih umetnika Srbije od 1985. godine, kao i Internacionalnog udruženja umetnika (IAA AIAP UNESCO).