Rudi Vanek – Staklar i osnivač STK SFS „Borac”

Rudi Vanek – Staklar i osnivač STK SFS „Borac”

Skoro da stoni tenis, kao sport u Paraćinu ne bi bio toliko zastupljen, ili bar ne u ovolikoj meri kao danas, da nije bilo jednog entuzijaziste – Rudija Vaneka, koji ga je osnovao i plasirao skoro u vrh jugoslovenskog sporta. Rudi Vanek rođen je 20. Januara 1929. Godine. U oktobru 1947. godine osnovan je prvi stonoteniski klub u Pomoravlju, SFS Borac” pri Srpskoj fabrici stakla.

Rudi Vanek bio je smenovođa na lončanim pećima  u Srpskoj fabrici stakla. Umro je 1994. godine u Paraćinu, gde je i sahranjen. Na njegovom spomeniku nalazi se tekst „Rudi Vanek, međunarodni stonoteniski sudija.