Razvod i nasilje u porodici glavne teme Otvorenih vrata Osnovnog Javnog tužilaštva u Paraćinu

Razvod i nasilje u porodici glavne teme Otvorenih vrata Osnovnog Javnog tužilaštva u Paraćinu

Skoro 1600 prijavljenih slučajeva porodičnog nasilja za poslednjih 5 i po godina bilo je na teritoriji opština Paraćin i Ćuprija. Ovaj podatak poprilično je uznemirujuć kada se sagleda prosek žrtava po jednom mesecu. Rešenih slučajeva je tek manji broj jer je onih u procesu rešavanja ipak mnogo više. Na panel diskusiji održanoj u četvrtak popodne u Osnovnom Javnom tužilaštvu u Paraćinu bilo je reči o narušenim i poremećenim porodičnim odnosima, a glavne teme bili su razvodi i porodično nasilje.

Pitanje koje se uvek nameće je kome prijaviti nasilje s obzirom na to da su žrtve gotovo uvek u strahu. To je jedan od najvećih problema sa kojim se suočavaju žrtve porodičnog nasilja, a brojne su adrese na koje one mogu da potraže pomoć. Gorjana Mirčić Čaluković, koordinatorka za rodno zasnovano nasilje u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu kaže da se pomoć može potražiti u većini javnih institucija na tertitoriji Srbije ohrabrila žrtve da to i urade.

Od početka godine u Srbiji ubijeno je 10 žena što veoma bolan i poražavajući podatak. Naša sagovornica iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i jedan od govornika na Otvorenim vratima pravosuđa apeluje na žrtve da se osnaže i da prijave nasilje koje proživljavaju.

Dve najosnovnije i hitne mere koje prepisuje zakon o sprečavanju nasilja u porodici su privremeno fizično udaljenje počinioca nasilja od žrtve i zabrana apsolutnog kontakta.

Debateoproblemima u društvu i radu pravosudnih organa kroz Otvorena vrata pravosuđa je održan po 121. put. Cilj ovakvog tipa diskusija je da se građanstvo upozna sa svojim pravima i institucijama koje mogu biti od poomoći. Interesovanje za ovaj događaj je bilo veliko, a u Osnovnom Javnom tužilaštvu u Paraćinu pristutni su imali priliku da postave pitanja nadležnima koji bi im potom odgovarali i razrešili nedoumice.

Komitet pravnika za ljudska prava rukovodilac je programa, ali su saradnici dvanaestoro strukovnih i stručnih udruženja. Četvoro njih su pravosudna udruženja i duplo više organizacija koje se bave vladavinom prava. Projekat je podržan od Vrhovnog kasacionog suda i Američke agencije za međunarodni razvoj.

Svako od izlagača govorio je o temi iz svog delokruga rada, a panelisti su bili: Marija Stoiljković, sudija Osnovnog suda u Paraćinu, Dragana Pavlović, zamenica javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Paraćinu, Gorjana Mirčić Čaluković, koordinatorka za rodno zasnovano nasilje u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, Jelena Stojinović, psihološkinja u Centru za socijalni rad u Sremskoj Mitrovici kao i predstavnik MUP-a iz PS Paraćin.