Radnim sastankom u Jagodini obeželen Svetski dan civilne zaštite

Radnim sastankom u Jagodini obeželen Svetski dan civilne zaštite

Svetski dan civilne zaštite je na nivou Pomoravskog okruga obeležen radnim sastankom u Jagodini kako bi pridali veći značaj sistemu civilne zaštite. Ovom prilikom okupljeni su anlizirali delovanje sektora i njegov učinak i time obeležili ovaj veoma značajan dan, rekao je Saša Ignjatović, načelnik Odeljenja za vanredne situacije u Pomoravlju.

Civilna zaštita predstavlja organizovani odgovor države na opasnosti koje ugrožavaju stanovništvo, materijalna dobra i životnu sredinu u slučaju vanrednih situacija, koje prevazilaze mogućnosti redovnog delovanja nadležnih organa. Štab za vanredne situacije opštine Paraćin broji petnaestak članova čiji se sastanci organizuju po potrebi, a na kojima se u slučaju nužde donose važne odluke koje se tiču bezbedosti građana.

Za članove specijalizovanih jedinica civilne zaštite koji su prošli osnovnu obuku, svake godine se održavaju treninzi na kojima oni uvežbavaju i obnavljaju stečena znanja kako bi u što boljoj meri mogli da se izbore sa katastrofama koje zadese grad.

Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu koja promoviše rad srodnih službi širom sveta i ukazuje na značaj njihove saradnje i potrebe solidarnosti u zajedničkoj borbi, na Generalnoj skupštini 1990. godine ustanovila je 1. mart kao Svetski dan civilne zaštite. Tog dana, 1972. godine usvojen je statut ove organizacije kao okvir njenog delovanja.