Prijava posmatrača za lokalne izbore

Prijava posmatrača za lokalne izbore

Zahteve za praćanje rada organa za sprovođenje izbora za odbornike skupštine opštine Paraćin, raspisanih za 21. jun, sa popunjenim obrascima, zainteresovana registrovana udruženja i grupe građana mogu podneti opštinskoj izbornoj komisiji najkasnije do 15. juna. Za grupe i udruženja građana iz inostranstva, rok je 10. jun.

Obrasci prijave posmatrača i spiskova lica koja se prijavljuju za posmatrače, mogu se preuzeti sa zvanične internet stranice opštine Paraćin ili u kancelariji sekretara Opštinske izborne komisije.

Prijavu i ostalu potrebnu dokumentaciju zainteresovani podnose do navedenih rokova pisarnici koja se nalazi u prizemlju zgrade Opštinske uprave Paraćin.