Predsednik opštine najavio rešavanje problema nepropisnog parkiranja automobila u Paraćinu

Predsednik opštine najavio rešavanje problema nepropisnog parkiranja automobila u Paraćinu

Da li u Paraćinu ima previše automobila, da li našoj opštini nedostaju nova parkig mesta ili pojedini naši sugrađani ne mare previše gde će parkirati svoje vozilo. Većina Paraćinaca bi na ova pitanja odgovorila sa DA, mada smo već godinama svesni ovog problema koji postaje sve iritantniji. Njega su davno uočili i predstavnici gradske vlasti koji su nesavesnim vozačima čak zapretili da će nepropisno parkirane automobile paukom odnositi na depo u nekadašnju kasarnu.

Ovog problema nedavno se dotakao i predsednik opštine Vladimir Milićević prilikom donacije računara i alko-testera paraćinskoj policiji. Svestan je problema nepropisno parkiranih automobila i najavio je njihovo rešavanje.

Vratimo se na kratko u prošlu jesen i podsetimo se kako izgleda kada pauk odnese nepropisno parkirani autmobil. U odsustvu vozača, vozilo van parking mesta radnici Direkcije za izgradnju uz prisustvo pripadnika policije podižu na pauk koji ga odvozi na depo u bivšu kasarnu na 7. julu.

Pauk je reagovao u svega nekoliko navrata od početka septembra, pa akcija upozoravanja velikim kaznama nesavesnim vozačima i nije dala neke rezultate. Naime, situacija je tokom zimskih meseci još i gora jer je povećan broj automobila na paraćinskim ulicama delimično i zbog onih koji za praznike dolaze u naš grad iz inostranstva.