Predavanje Miljane Čope „Govor Ćuprije – jezičke dimenzije i društveni kontekst“

Predavanje Miljane Čope „Govor Ćuprije – jezičke dimenzije i društveni kontekst“

Ćuprijska Narodna biblioteka „Dušan Matić“ u saradnji sa učenicima i profesorima Gimnazije organizovali su predavanje Miljane Čope, istraživača saradnika u Institutu za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. Ono je održano u Kosoj sali ove obrazovne ustanove, a tema je bila ćuprijski govor.

Dijalektologija srpskog jezika, akcentologija i sociolingvistika su teme kojima se Miljana bavi. Predmet naučnog interesovanja prevashodno su joj istraživanja akcenata u dijalektima. Na ovom predavanju svi prisutni bili su u prilici da saznaju nešto više o sopstvenom dijalekatskom govoru, zašto je važno da ga čuvamo, a u kojim situacija je potrebno da se služimo standardnim jezikom.

Miljana Čopa je istraživač saradnik na Dijalektološkom odseku Instituta za srpski jezik SANU. Završila je osnovne i masterske studije na Odseku za srpski jezik Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, a poreklom je iz Ćuprije.