Poznat novi cenovnik za parkiranje u Paraćinu

Poznat novi cenovnik za parkiranje u Paraćinu

Javno komunalno preduzeće “Crnica” iz Paraćina objavilo je novi cenovnik usluga za parkiranje u sve tri zone u Paraćinu. Cena prvog sata parkiranja u Zoni 1 je 50 dinara, a u drugoj 40. Dnevne karte po zonama koštaće 170, 120 i 50 dinara za prvu, drugu i treću Zonu dok će jedinstvena dnevna karta za sve zone biti 1.200. dinara. 

Kada je reč o pretplatnim kartama, mesečna za I zonu koštaće 1.150, za II 920, a za treću 700 dinara, kombinovana mesečna za II i III zonu 1.150, a univerzalna za sve tri zone 2.500. 

Poznat je iznos za kupovinu šestomesečnih i godišnjih karata za sve zone. Najveći iznos je 14.000 dinara koji se odnosi za kupovinu univerzalne karte za sve zone za period od godinu dana.

Povlašćena mesečna karta za II zonu ubuduće će koštati 500, a za III zonu 350 dinara.  

Crnica je objavila da će cena uklanjanja vozila paukom biti 4.500 dinara, a čuvanje vozila po jednom danu na parkingu ovog Javnog preuzeća biti 1.500 dinara.