Poziv Paraćincima da prijave štetu na stambenim objektima nastalu tokom nedavnih poplava

Poziv Paraćincima da prijave štetu na stambenim objektima nastalu tokom nedavnih poplava

Opština Paraćin objavila je na svom sajtu način na koji sugrađani mogu podneti prijavu o nastaloj šteti na porodičnim objektima tokom majskih i junskih poplava. Podsećaju da je rok za prijavu 20. jul.

Svim građanima koji su pretrpeli materijalnu štetu na stambenim porodičnim objektima uzrokovanu dejstvom elementarne nepogode – poplave u maju i junu 2023. godine da mogu da podnesu prijavu nastale štete preko pisarnice na šaleteru broj 8 Uprave za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove opštine Paraćin, ulica Tome Živanovića br. 10 Komisiji za procenu štete nastale nakon elementarne nepogode na poprodičnim stambenim objektima u svojini građana opštine Paraćin.

Prijava može da se podnese do 20. jula 2023. godine“.