Potvrde RFZO važiće i u 2021. godini

Potvrde RFZO važiće i u 2021. godini

Osiguiranim licima kojima su za 2019. i 2020. godinu izdati obrasci da su oslobođeni od plaćanja participacije važiće i u 2021. godini. Potvrda za preglede i lečenje bolesti usta i zuba izdata za 2020. godinu, takođe će važiti i u 2021. godini do daljeg.

Ovu odluku doneo je Republički fond za zdravstveno osiguranje usled pogoršanja epidemiološke situacije u Republici Srbiji, a u cilju sprečavanja širenja korona virusa.