Paraćinski Crveni krst obeležio „Međunarodni dan starijih osoba“

Paraćinski Crveni krst obeležio „Međunarodni dan starijih osoba“

Ekipe Crvenog krsta Paraćin obišle su preko 40 starih lica u subotu i na taj način obeležili „Međunarodni dan starijih osoba“.

Njihovi aktivisti i volonteri su uz razgovor, zdravstveno preventivna merenja i pomoć u hrani i higijeni motivisali starije žene da nastave sa značajnim doprinosom svom političkom, građanskom, ekonomskom, društvenom i kulturnom životu, stoji u saopštenju Crvenog krsta Paraćin na društvenim mrežama.

– Pokušali smo da objasnimo da diskriminacija na osnovu starosti i pola stvara nove i povećava postojeće nejednakosti, uključujući negativne stereotipe … Međunarodni dan starijih osoba ove godine smo iskoristili za poziv na akciju i priliku da se glasovi starijih žena više čuju, prepoznaju i uvaže i da se time pokaže njihova otpornost i doprinosi u društvu, deo je saopštenja paraćinskog Crvenog krsta.

„Međunarodni dan starijih osoba“ je ove godine obeležen pod sloganom „Otpornost i doprinosi starijih žena”.