Opasnost od pada ledenica i snega sa krovova stambenih i poslovnih objekata

Opasnost od pada ledenica i snega sa krovova stambenih i poslovnih objekata

Pored mnogih problema koji dolaze sa zimom tu su i ledenice i sneg koji se zadržavaju na krivovima objekata i koji sa njih mogu da padnu i time ugroze nečiji život. Dešavalo se da velike oštrice koje vise sa krovova dovedu do ozbiljnih povreda pa i do smrti prolaznika.  Dok jedan deo Paraćinaca za ledenice i sneg na krovovima ne mari, dobar deo njih se ipak plaši da bi one mogle da ugroze njihov život.

Kao što sneg treba očistiti sa trotoara i ispred ulaza u stambene i poslovne objekte, snega se treba rešiti i sa krovova tih objekata i za to su zaduženi njihovi vlasnici.

Stanari jedne zgrade mogu da se sami organizuju i očiste sneg sa krova, ali u većini slučajeva to radi agencija koju stanari plaćaju za čišćenje snega. U svakom slučaju, obaveza stanara je da obeleže mesto koje je opasno za prolaznike trakom ili bilo kakvim znakom da na tom mestu postoji opasnost od pada ledenica i klizanja snega sa krova zgrade.

Pored toga što sneg i ledenice sa krovova mogu da ugroze život prolaznika, takođe mogu i da naprave veliku štetu na automobilima. Uglavnom stanari zgrade na kojoj sneg nije očišćen dobijaju upozorenje od komunalne inspekcije, ali u slučaju da postoji velika opasnost po prolaznike i da stanari ignorišu upozorenja, mogu da plate kaznu od 25 do 50 hiljada dinara za pravna i do 5 hiljada dinara za fizička lica.