Odbornici SO Paraćin usvojili cenovnike komunalnih usluga, čistoće i higijene, komunalnog otpada i korišćenja parkirališta

Odbornici SO Paraćin usvojili cenovnike komunalnih usluga, čistoće i higijene, komunalnog otpada i korišćenja parkirališta

Sednica SO Paraćin koja je održana u sredu popodne u sali pozorišta bila je karakteristična po nekoliko osnova jer su na njoj između ostalog odbornici nakon objedinjene rasprave većinom glasova usvojili Cenovnik komunalnih usluga, čistoće i higijene JKP “Crnica”, Cenovnik naknade za korišćenje javnih parkirališta, Cenovnik usluge obezbeđivanja javne rasvete na teritoriji opštine Paraćin, Cenovnik usluge odnošenja komunalnog otpada prema trećim licima, Cenovnik pijačnih usluga, kao i Cenovnik upravljanja grobljem i sahranama.

Na trećoj sednici doneta je Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika SO Paraćin Branislava Nikolića. SO Paraćin je većinom glasova donela Odluku o potvrđivanju mandata odbornika SO sa izborne liste “Aleksandar Vučić-Paraćin ne sme da stane” Zoranu Milojeviću i Nenadu Iliću. Odbornici su na ovoj sednici glasali i o razrešenju direktora ustanove Centar za socijalni rad, kao i o imenovanju vršioca dužnosti direktora ove ustanove.
Većinom glasova odbornici su doneli i Odluku o angažovanju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Paraćin za 2023. godinu, Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Paraćin.

Usvojen je finansijski plan i program rada za 2024. godinu Doma omladine, Pozorišta Paraćin, Kulturnog centra, Apoteke, Centra za socijalni rad, PU “Bambi”, RISC-a, SRC “7. juli”, Turističke organizacije, SRC “Borac”, Zavičajnog muzeja “Paraćin”, Biblioteke “dr Vićentije Rakić”.