Obnova registracije poljoprivrednih gazdinstava i zahtevi za subvencije

Obnova registracije poljoprivrednih gazdinstava i zahtevi za subvencije

U toku je obnova registracije poljoprivrednih gazdinstava koja se sada sprovodi elektronski, a poljoprivrednici mogu da zatraže i povrat dela akcize koju su platili na dizel i biogorivo.

Takođe, upisuju se i subvencije za biljnu strukturu  za 2024. Godunu koja iznosi 18 hiljada dinara po hektaru.

Većina poljoprivrednika obnovu obavlja samostalno, putem mobilne aplikacije, dok za one kojima je to komplikovano, pomoć pružaju i stručne službe.