Novogodišnja KZN predsednika opštine Paraćin Saše Paunovića

Novogodišnja KZN predsednika opštine Paraćin Saše Paunovića

Sumirajući rezultate rada lokalne samouprave u prethodnih godinu dana na
poslednjoj ovogodišnjoj konferenciji za medije, predsednik Opštine Paraćin
Saša Paunović rekao je da je najznačajniji događaj iz prethodne godine
potpisivanje ugovora o zakupu hale u Industrijskoj zoni Zmič sa švedskim
Rimasterom. U hali, koju gradi opština Paraćin, Rimaster će prema
najavama u narednoj godini zaposliti do 1000 radnika.

Od ostalih projekata koji se uglavnom sprovode uz podršku stranih ili
državnih sredstava Paunović je izdvojio novi sistem za vodosnabdevanje
koji sufinansira sredstvima nemačke razvojne banke. Tu je i izgradnja
novog sistema odbrane od poplava u okviru kojeg je za narednu godinu
planirano rušenje i gradnja svih pešačkih i tri drumska mosta preko Crnice.

U toku su i projekti rekontrukcije javnih objekata – 6 osmorazrednih škola, Centra za socijalni rad i svih objekata nekadašnjeg Zdravstvenog centra.

Paunović se osvrnuo na zvaničnu statistiku NSZ prema kojoj Paraćin ima 600 ljudi manje na evidenciji nezaposlenih u odnosu na prethodnu godinu.

Saša Paunović je ovu godinu ocenio kao veoma uspešnu i dodao da se
nada da će naredna biti mnogo bolja. U njoj će biti sprovedeni dogovori sa
građanima sa zborova koje su organizovale lokalne vlasti, a koji se upravo
tiču dalje izgradnje infrastrukture u selima i u gradu.